Соціальний педагог

Качан Максим Миколайович

Закінчив у 2019 році Національний університет

«Чернігівський Коллегіум» імені Т.Г. Шевченка

 

Місія соціального педагога –

допомогти формувати в учнів

різнобічні духовні потреби та

інтереси,  створювати умови

для  їхньої самореалізації у різних

видах  творчої діяльності.

 

Комплекс заходів по попередженню булінгу в освітньому середовищі

Мета:  попередження протиправної поведінки учнів школи. Ознайомити учнів з поняттям булінгу, його видами та проявами.

Розвивати: навички конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, толерантного спілкування.

Формувати:  негативне ставлення до булінгу (неприпустимість проявів булінгу в дитячому середовищі)

 

Документи про булінг (переглянути)

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ по профілактиці булінгу (перегляд)

Стоп булінг. Поради батькам (перегляд)

*ОРГАНИ ТА СЛУЖБИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ ДІТЯМ ЩОДО ЗАХИСТУ IX ПРАВ у м. Чернігові

Міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Управління молоді та спорту Чернігівської міської ради м.Чернігова, вул. Хлібопекарська, 24 а, тел. 678-607, 678-604, тел./факс 678-608.  Телефон «довіри» 4-21-01.

Служба у справах дітей Новозаводської районної у м. Чернігові ради Адреса: 14017, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 19. Електронна адреса  ssnnzr@nzrada.gov.ua

Служба у справах дітей Деснянської районної у м. Чернігові ради Адреса:14013, м. Чернігів, просп. Перемоги, 141. Телефони: 97-14-42, 77-49-22, 67-43-25. Електронна пошта: ssdslugba@ukr.net

27-28 березня 2019 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної імені К. Д. Ушинського пройшов семінар-тренінг «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді».
15-18 жовтня успішно проведене навчання за програмою тренінгу «Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння», обсягом 29 академічних годин.

Тренінгові заняття дали змогу усвідомити важливість вирішення конфліктів мирним шляхом, проаналізувати підходи до вирішення конфліктів, здобути навички активного слухання (невербальна комунікація, використання пауз, іменування відчуттів, пояснення, уточнення, перефразування, резюмування); розібрати детально  процедуру медіації, основні принципи медіації (добровільність, розподіл відповідальності, нейтральність, конфіденційність).

 

 

Переглянути заходи, проведені соціальним педагогом

Поради від соціального педагога

Програма “Вибір-10”

 • Соціальний педагог – фахівець із виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю та дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні умови для розвитку та соціалізації особистості. Соціалізація особистостіце процес засвоєння й активного відтворення людиною соціального досвіду, оволодіння навичками практичної та теоретичної діяльності. Соціалізація визначається як процес, під час якого дитина з певними особистісними задатками набуває якостей, потрібних для життєдіяльності.Соціальний педагог – спеціаліст, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи, або освітньо-виховної діяльності. Соціальний педагог забезпечує цілеспрямовану соціально-педагогічну допомогу  і підтримку процесу соціалізації різноманітних категорій дітей і молоді, сприяє їх соціальному вихованню в умовах життєдіяльності, надає соціально-педагогічну допомогу сім’ям, допомагає підліткам у період їх соціального і професійного становлення.Таким чином, соціальний педагог в ліцеї:

  • прогнозує та запобігає соціальним проблемам, своєчасно виявляє причини їх виникнення;

  • організовує виховну роботу в класі, яка направлена на формування загальної культури особистості, адаптацію особи до життя в суспільстві, поваги до оточуючої природи;

  • вивчає соціально-педагогічні особливості учнів та їх мікросередовища, умови життя;

  • виявляє інтереси та потреби, труднощі та проблеми, конфліктні ситуації, відхилення у поведінці та своєчасно надає соціальну допомогу та підтримку;

  • виступає посередником між учнем та школою, сім’єю, соціумом та органами влади;

  • сприяє реалізації прав та свобод учнів, створенню комфортної та безпечної обстановки, забезпеченню охорони їх життя та здоров’я;

  • взаємодіє з вчителями, батьками (або особами, які їх замінюють), спеціалістами соціальних служб для надання допомоги учням, дітям, що потребують опіки та піклування, дітям з обмеженими фізичними можливостями, а також  тим, які потрапили в складні життєві обставини;

  • приймає участь в розробці та реалізації соціально-перетворювальних програм та несе відповідальність за якість їх виконання в межах своєї компетенції;

  • підтримує постійний зв’язок з сім’ями учнів. Особлива увага приділяється проблемам захисту дитини від батьківської жорстокості. Соціальний педагог працює в сфері захисту дитини, підлітка; допомагає батькам та школярам у нормалізації відносин, встановлює причини невідвідування учнями школи. Він виявляє сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини та функціонально-неспроможні родини;

  • виявляє дітей, які потребують соціальної допомоги. Це діти, що не встигають, діти, які переживають стреси або перебувають в конфліктних ситуаціях з однолітками, однокласниками, вчителями; це діти, що схильні до вживання наркотичних речовин;

  • координує роботу педагогічного колективу з важкими дітьми, з соціальним мікросередовищем та громадськістю мікрорайону, що є важливим. Соціальний педагог періодично інформує педагогічний колектив ліцею про кожного складного учня та про надання йому допомоги.

   

   

  Що ж є головним у роботі соціального педагога, чим вона відрізняється від роботи педагога-предметника і, навіть, класного керівника?

  Соціальний педагог працює з окремою особистістю, з окремою дитиною, підлітком, а якщо працює з групою, то невеликою, якщо з сім’єю, то й тут з кожним окремо.

 • Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини. У школі він є громадським інспектором з охорони дитинства.

Соціальний педагог:

– здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;

– приймає участь в організації безкоштовного харчування учнів з малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;

– бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганді здорового способу життя, статевого виховання молоді;

– сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;

– проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);

– є посередником між школою, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей.

У яких випадках звертатися до соціального педагога?

 • якщо у Твоїй родині є проблеми, які Тебе постійно турбують, заважають нормально вчитися та відчувати себе щасливим;

 • якщо хтось примушує Тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують Твою гідність, а Ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації;

 • якщо Ти відчуваєш, що Тобі потрібна допомога лікаря або юриста, проте не наважуєшся звертатися до батьків;

 • коли Тобі здається, що всі інші відвернулися від Тебе і ніхто тебе вже не зрозуміє…

Рекомендації:

Майстер-спілкування.-Хто-він

Батькам

Вчителям

Учням 

Пам’ятка для школярів.

Батькам про дітей.

Насильство. Рекомендації.