Нормативно-правова база

 1. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 грудня 1959 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text

 1. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1989 р.; ратифікована в Україні 21 лютого 1990 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

 1. Закон України “Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; із змінами, внесеними згідно із Законами № 978-IX від 05.11.2020 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 1. Постанова КМУ від 21 лютого 21 лютого 2018 р. “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п#Text

 1. Основний закон «Конституція України» прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами і доповненнями, внесеними № 27-IX від 03.09.2019, ВВР, 2019, № 38, ст.160 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр#Text

 1. Закон України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді» від 5 лютого 1993 р. №2998-XII; редакція від 09.08.2019  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text

 1. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми і молоддю» від 21 червня 2001 р. №2558-III; Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2671-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019, № 18, ст.73 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text

 1. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 1 грудня 1998 р. № 281-XIV; редакція від 01.01.2016 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14#Text

 1. Закон України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX ,із змінами, внесеними згідно із Законом № 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.431 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

 1. 10. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; із змівнами внесеними від 01.01.2021, підстава – 978-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 1. 11. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» від 29 березня 2001 р. №221; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221/2001#Text

 1. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-р#n11

 1. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019, із змінами, внесеними згідно із Законом № 531-IX від 17.03.2020, ВВР, 2020, № 16, ст.101. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text


Конвенція ООН про права дитини
 Загальна декларацiя прав людини

Правове виховання

Про захист прав споживач_в вiд 12.05.1991 № 1023-XII (Повний текст)

 Правове виховання