Нормативно-правова база

 1. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 грудня 1959 р.

 1. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1989 р.; ратифікована в Україні 21 лютого 1990 р. 

 1. Закон України “Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; із змінами, внесеними згідно із Законами № 978-IX від 05.11.2020 

 1. Постанова КМУ від 21 лютого 21 лютого 2018 р. “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти” 

 1. Основний закон «Конституція України» прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами і доповненнями, внесеними № 27-IX від 03.09.2019, ВВР, 2019, № 38, ст.160 

 1. Закон України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді» від 5 лютого 1993 р. №2998-XII; редакція від 09.08.2019  

 1. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми і молоддю» від 21 червня 2001 р. №2558-III; Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2671-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019, № 18, ст.73 

 1. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 1 грудня 1998 р. № 281-XIV; редакція від 01.01.2016 

 1. Закон України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX ,із змінами, внесеними згідно із Законом № 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.431 

 10.  Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; із змінами внесеними від 01.01.2021, підстава – 978-IX. 

 1.  Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» від 29 березня 2001 р. №221

 1. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки 

 1. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019, із змінами, внесеними згідно із Законом № 531-IX від 17.03.2020, ВВР, 2020, № 16, ст.101. 


Конвенція ООН про права дитини
 

Загальна декларацiя прав людини

Правове виховання

Про захист прав споживач_в вiд 12.05.1991 № 1023-XII (Повний текст)