Нормативно-правова база

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0852-19?#Text

Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19?#Text

Положення про дистанційне навчання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13?#Text

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20?#Text

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#n13

Порядок переведення учнів (вихованців) закладу  загальної середньої освіти до наступного класу  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15#Text

Порядок проведення державної підсумкової атестації  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text

 

Нова українська школа

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

Атестаційна комісія

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Сертифікація

Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Листи, накази МОН України 2020-2021

Щодо середнього бала документа про повну загальну середню освіту Лист МОН № 1/9-342 від 24.06.20 року

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“ (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»