Конференції

2020 рік 

2019 рік 

Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки МАПН України, відділ економіки та управління, Асоціація керівників шкіл України, Управління освіти Чернігівської міської ради Чернігівський ліцей №32

ЗАПРОШУЮТЬ

на VIII Всеукраїнську конференцію

“Стратегії управління закладами освіти в умовах інформаційного суспільства”

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ полягає у визначенні та обговоренні нагальних управлінських питань, пов’язаних з модернізацією державно-громадського управління закладами освіти в цифровому суспільстві; розвитку управлінської компетентності та інформаційної культури керівників закладів ЗСО і педагогічних працівників задля ефективного впровадження інформаційних технологій, управлінських інформаційних систем, електронних освітніх ресурсів, стратагем та інших інновацій, забезпечення якісної освіти європейського ґатунку учнівської молоді.

НАУКОВА ТЕМАТИКА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Інноваційні технології в управлінській діяльності
 • Авторські методики навчання природничих дисциплін
 • Робота цифрової лабораторії «STEM-Lab»
 • Гейміфікація освітнього процесу
 • Створення та використання електронних освітніх ресурсів

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Представники Національної академії педагогічних наук України, Інституту педагогіки НАПН України, Асоціації керівників шкіл України (АКШУ), управління освіти Чернігівської міської ради, методичного центру Чернігівської міської ради, адміністрації та педагогічного колективу Чернігівського ліцею № 32, керівники навчальних закладів ЗСО України

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Чернігів, вул. В. В. Шевчука, 11.       
Чернігівський ліцей №32 Чернігівської міської ради Чернігівської області

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інститут педагогіки НАПН України, віце-президент НАПН України

Вітальне слово

Співголови

Білогура Василь Олексійович, начальник управління освіти Чернігівської міської ради

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України, голова науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, науковий консультант АКШУ

Тарасюк Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, директор Чернігівського ліцею №32 Чернігівської міської ради Чернігівської області

Іваницька Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з НВР Чернігівського ліцею №32 Чернігівської міської ради Чернігівської області

Доповіді учасників конференції

     1.Стратегічні напрями інноваційного розвитку ліцею (презентація)

       Тарасюк Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, директор Чернігівського ліцею №32 Чернігівської міської ради Чернігівської області

      2. Інформаційні детермінанти стратегічного управління закладами освіти в цифровому суспільстві (презентація)

       Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України, голова науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради МОН України, науковий консультант АКШУ

       3. Інформатизація освіти як суспільне явище (презентація)

               Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізіко-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту  педагогіки НАПН України, головний редактор журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї», Соросовський доцент, Відмінник освіти України, заступник голови науково- методичної   комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради МОН України

        4. Роль організаційної культури в реалізації стратегій закладу освіти

        Нідзієва Вероніка Анатоліївна, директор гімназії №117 ім. Лесі Українки м. Києва, заслужений працівник освіти України

Майстер-класи

 • Використання сучасної цифрової лабораторії «STEM-Lab» для вивчення природничих дисциплін

                Турпітько О.О. вчитель фізики вищої категорії

 • «Лайфхаки» при вивченні англійської мови

               Нестеренко С.А. вчитель англійської мови, спеціаліст

 • Створення авторських матеріалів з географії в програмі «Microsoft PowerPoint» методом тунелів з використанням тригерів

                Гречухіна О.М. вчитель географії, вища категорія, педагогічне звання «учитель-методист»

 • Сучасні тренди у вивченні іноземних мов. Використання е-підручника та мережі Інтернет

                 Сусло К.М. вчитель німецької мови, вчитель ІІ категорії

 • Практика використання у початковій школі авторського електронного підручника, створеного на основі системи Mozabook

                Кудряшова Я.М. учитель початкових класів, вища категорія, педагогічне звання «старший вчитель»

 • Дидактичні можливості комп’ютерної гри Майн Крафт у позаурочній творчій діяльності учнів

                Левенець В.В. вчитель інформатики, вчитель ІІ категорії

 • Інновації в управлінській діяльності

                 Ячмінник О.М. заступник директора з виховної роботи, вчитель початкових класів вищої категорії,  педагогічне звання «вчитель-методист»

 • Розвиток критичного мислення за допомогою кейс-технологій на уроках суспільствознавчих наук

  Повх С.В.  учитель історії та права, вища категорія

 

Тези виступів учасників конференції:

1.МЕЙКЕРСТВО – НОВАТОРСЬКА  ПРАКТИКА НОВОЇ  УКРАЇНСЬКОЇ  ШКОЛИ” 

 Тези Каплунової А.О.

2. СУЧАСНИЙ УРОК В СВІТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ” 

Тези Петренко Н. І.

3. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ MOZABOOK НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ”

Тези Кудряшової Я.М. 

4. СУЧАСНІ ТРЕНДИ І МАЙБУТНЄ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ”

Тези Сусло К.М.

5. РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ   СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ  ДИСЦИПЛІН”

Тези Повха С.В.

6. МНЕМОТЕХНІКА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ”

Тези Філіпової О. Л.

7. АРТ-ПРОСТІР ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Тези Шитченко Н.А.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ”

Тези Бачурської Т. А.

9. СІНГАПУРСЬКА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ – ЩО ЦЕ ТАКЕ?”

 Тези Вечері Т.М.

2018 рік