Науково-методична робота

Науково-методична проблема ліцею на 2021-2025 н.р.:

«Особистісний розвиток усіх учасників освітнього процесу». 


2023-2024 н.р.

Метою роботи у 2023-2024 н.р. є впровадження нових педагогічних ідей, застосування новітніх педагогічних і освітніх технологій, інформування всіх учасників освітнього процесу щодо необхідності дотримання принципів академічної доброчесності, психологічне налаштування працівників ліцею для ефективної роботи на третьому етапі роботи над науково-методичною проблемою ліцею.

Основні завдання методичної ради на 2023– 2024 н. р.:

– впровадження використання ефективних педагогічних та інформаційних технологій;

– підвищення рівня професійної компетентності вчителя, іміджологічної культури, зростання мотивації до самовдосконалення;

– злагоджена робота націлена на результативність участі учасників освітнього процесу ліцею у Всеукраїнських олімпіадах із базових дисциплін, творчих конкурсах;

– створення здорового мікроклімату у ліцеї, сприятливих умов для якісної освітньої діяльності;

– визначення дієвих психологічних, організаційних, інформаційних умов для формування сучасної навчальної мотивації у здобувачів різного віку;

– формування мотиваційного компоненту соціалізації на успішність навчальної діяльності здобувачів в умовах компетентнісної освіти;

– організація взаємодії педагога та учня на засадах педагогіки партнерства як умови успішної соціалізації особистості;

– забезпечення психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти з метою підтримки позитивного ставлення до навчання, пізнавального інтересу, потреби в здобутті знань, умінь і навичок.

– вивчення та застосування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.

– вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

– удосконалення методики викладання уроку онлайн, забезпечення мотивації навчання та створення ситуації успіху для різних категорій учнів;

– презентація кращого досвіду роботи вчителів на сторінках фахових журналів, Наукового віснику ліцею.

 

2022-2023 н.р.

 Метою роботи у 2022-2023 н.р. є інформування всіх учасників освітнього процесу щодо необхідності взаємодії батьківської спільноти із учителями ліцеї та усвідомлення власної відповідальності за майбутнє дітей,  пропагування нової педагогічної ідеї, психологічне налаштування працівників ліцею для ефективної роботи на другому етапі роботи над науково-методичною проблемою ліцею.

Основні завдання методичної ради на 2022– 2023 н. р.:

– впровадження використання ефективних педагогічних та інформаційних технологій;

– підвищення рівня професійної компетентності вчителя, іміджологічної культури, зростання мотивації до самовдосконалення;

– злагоджена робота націлена на результативність участі учасників освітнього процесу ліцею у Всеукраїнських олімпіадах із базових дисциплін, творчих конкурсах;

– створення здорового мікроклімату у ліцеї, сприятливих умов для якісної освітньої діяльності;

– визначення дієвих психологічних, організаційних, інформаційних умов для формування сучасної навчальної мотивації у здобувачів різного віку;

– формування мотиваційного компоненту соціалізації на успішність навчальної діяльності здобувачів в умовах компетентнісної освіти;

– організація взаємодії педагога та учня на засадах педагогіки партнерства як умови успішної соціалізації особистості;

– забезпечення психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти з метою підтримки позитивного ставлення до навчання, пізнавального інтересу, потреби в здобутті знань, умінь і навичок.

– вивчення та застосування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.

– вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

– удосконалення методики викладання уроку онлайн, забезпечення мотивації навчання та створення ситуації успіху для різних категорій учнів;

– презентація кращого досвіду роботи вчителів на сторінках фахових журналів, Наукового віснику ліцею.

Протоколи засідань. 

2021-2022 н.р.

Метою роботи у 2021-2022 н.р. є теоретичне обґрунтування та створення відповідних умов для ефективної роботи на першому етапі роботи над науково-методичною проблемою ліцею.

Основні завдання методичної ради на 2021– 2022 н. р.:

– вивчення літератури, опрацювання методичних рекомендацій;

– визначення дієвих психологічних, організаційних, інформаційних умов для формування сучасної навчальної мотивації у здобувачів різного віку;

– формування мотиваційного компоненту соціалізації на успішність навчальної діяльності здобувачів в умовах компетентнісної освіти;

– організація взаємодії педагога та учня на засадах педагогіки партнерства як умови успішної соціалізації особистості;

– забезпечення психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти з метою підтримки позитивного ставлення до навчання, пізнавального інтересу, потреби в здобутті знань, умінь і навичок.

– вивчення та застосування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.

– вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

– удосконалення методики викладання уроку онлайн, забезпечення мотивації навчання та створення ситуації успіху для різних категорій учнів; 

– презентація кращого досвіду роботи вчителів на сторінках фахових журналів, Наукового віснику ліцею. 

Склад науково-методичної ради ліцею: 

Голова ради, учитель української мови та літератури — Гузій В.В. 

Члени науково-методичної ради ліцею: 

секретар науково-методичної ради — учитель зарубіжної літератури та історії Левченко В.І. 

Практичний психолог ліцею — Сеніна Н.О. 

Учитель англійської мови — Кавунник Н.В.

Учитель математики — Вечеря Т.М. 

Учитель біології – Курникова Г.І. 

Учитель історії — Заєць Е.О. 

Учитель фізичної культури — Пінчук Т.В.

Учитель трудового навчання — Татур Л.О. 

Учитель української мови та літератури — Ларіна О.Л.

Учитель початкових класів — Єременко Н.П. 

Протоколи засідань. 

28.10.2021 відбулося перше засідання НМР ліцею. 

Тема: «Організація роботи над єдиною науково-методичною проблемою ліцею на 2021-2025 н.р. «Особистісний розвиток усіх учасників освітнього процесу».

  1. Ознайомлювали із внутрішньою системою забезпечення якості освіти як ключовим інструментом продуктивної взаємодії усіх учасників освітнього процесу.

   

 2. Популяризували академічну доброчесність в освітньому середовищі ліцею.