Науково-методична робота

Науково-методична проблема ліцею на 2021-2025 н.р.: «Особистісний розвиток усіх учасників освітнього процесу». 

2021-2022 н.р. – перший етап роботи над науково-методичною проблемою.  

Метою роботи у 2021-2022 н.р. є теоретичне обґрунтування та створення відповідних умов для ефективної роботи на першому етапі роботи над науково-методичною проблемою ліцею.

Основні завдання методичної ради на 2021– 2022 н. р.:

– вивчення літератури, опрацювання методичних рекомендацій;

– визначення дієвих психологічних, організаційних, інформаційних умов для формування сучасної навчальної мотивації у здобувачів різного віку;

– формування мотиваційного компоненту соціалізації на успішність навчальної діяльності здобувачів в умовах компетентнісної освіти;

– організація взаємодії педагога та учня на засадах педагогіки партнерства як умови успішної соціалізації особистості;

– забезпечення психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти з метою підтримки позитивного ставлення до навчання, пізнавального інтересу, потреби в здобутті знань, умінь і навичок.

– вивчення та застосування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.

– вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

– удосконалення методики викладання уроку онлайн, забезпечення мотивації навчання та створення ситуації успіху для різних категорій учнів; 

– презентація кращого досвіду роботи вчителів на сторінках фахових журналів, Наукового віснику ліцею. 

Склад науково-методичної ради ліцею: 

Голова ради, учитель української мови та літератури — Гузій В.В. 

Члени науково-методичної ради ліцею: 

секретар науково-методичної ради — учитель зарубіжної літератури та історії Левченко В.І. 

Практичний психолог ліцею — Сеніна Н.О. 

Учитель англійської мови — Кривець Л.М. 

Учитель математики — Троян Н.М. 

Учитель хімії — Антоненко А.В. 

Учитель фізики —Турпітько О.О. 

Учитель історії — Заєць Е.О. 

Учитель фізичної культури — Луценко Є.М. 

Учитель трудового навчання — Татур Л.О. 

Учитель української мови та літератури — Глущенко Т.М. 

Учитель початкових класів — Єременко Н.П. 

Вихователь ГПД — Козинець Т.Г.

28.10.2021 відбулося перше засідання НМР ліцею. 

Тема: «Організація роботи над єдиною науково-методичною проблемою ліцею на 2021-2025 н.р. «Особистісний розвиток усіх учасників освітнього процесу».

  1. Ознайомлювали із внутрішньою системою забезпечення якості освіти як ключовим інструментом продуктивної взаємодії усіх учасників освітнього процесу.

   

 2. Популяризували академічну доброчесність в освітньому середовищі ліцею.