Виховна робота

Основні завдання виховної роботи в ліцеї

  •       Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України.
  •      Спрямування на вивчення і цілісне сприйняття історії, культури рідного краю, виховання особистості в умовах розвитку української державності.
  •      Формування правової культури. Виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови і державних символів
  • Забезпечення духовно – моральних принципів.
  •      Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
  •      Формування в учнів екологічної культури, виховання, відповідальності та збереження природних багатств.
  •      Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.
  •      Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.
  •      Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої участі до вирішення проблем класу, ліцею.