Виховна робота

З проведеними заходами можна ознайомитися за посиланням:

Арт-судія ліцей 32

Група Арт-студія. Ліцей 32 – важливий діалоговий майданчик активності для учнів, батьків та інших учасників групи на тему виховного процесу нашого ліцею.

Група створена для:

– комунікації

– зворотнього зв’язку

– обміну ідеями.

Актуальним є вплив внутрішніх ресурсів самооцінки, мотивації, досягнення успіху, здібностей наших учнів на прояв активних форм поведінки в діяльності виховної роботи ліцею.

Необхідно пам’ятати, що шкільна пора дуже швидко проходить і буває лише раз в житті, її варто прожити активно, позитивно, з яскравими подіями в рідному ліцеї.

Група Арт-студії Ліцей 32 – дзеркало подій!


Метою виховного процесу нашого  ліцею є виховання покоління  гуманістів  і  патріотів,  для  яких  найвищим  ідеалом  є  єдність  особистих  і  національно – державних  інтересів. Виховна  система  ліцею  спрямовується  на  створення  відповідного  виховного  простору,  який  забезпечує  інтенсифікацію,  функціонування  шкільних  і  класних  виховних  систем,  підвищення  суспільного  статусу  виховання  в ліцеї,  модернізацію  змісту  виховання,  його  форм   і  методів,  виховних  технологій  на  підставі  впровадження  новітніх  досягнень  вітчизняної  психолого-педагогічної  науки  та  практики,  гармонізація  сімейного  та  суспільного  виховання.

Основні завдання виховної роботи в ліцеї

  •       Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України.
  •      Спрямування на вивчення і цілісне сприйняття історії, культури рідного краю, виховання особистості в умовах розвитку української державності.
  •      Формування правової культури. Виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови і державних символів
  • Забезпечення духовно – моральних принципів.
  •      Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
  •      Формування в учнів екологічної культури, виховання, відповідальності та збереження природних багатств.
  •      Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.
  •      Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.
  •      Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої участі до вирішення проблем класу, ліцею.

Реалізація основних завдань і принципів виховання в ліцеї здійснюється за напрямами

Місія ліцею з виховної роботи