Виховна робота

З проведеними заходами можна ознайомитися за посиланням:

Арт-судія ліцей 32

Група Арт-студія. Ліцей 32 – важливий діалоговий майданчик активності для учнів, батьків та інших учасників групи на тему виховного процесу нашого ліцею.

Група створена для:

– комунікації

– зворотнього зв’язку

– обміну ідеями.

Актуальним є вплив внутрішніх ресурсів самооцінки, мотивації, досягнення успіху, здібностей наших учнів на прояв активних форм поведінки в діяльності виховної роботи ліцею.

Необхідно пам’ятати, що шкільна пора дуже швидко проходить і буває лише раз в житті, її варто прожити активно, позитивно, з яскравими подіями в рідному ліцеї.

Група Арт-студії Ліцей 32 – дзеркало подій!Метою виховного процесу нашого  ліцею є виховання покоління  гуманістів  і  патріотів,  для  яких  найвищим  ідеалом  є  єдність  особистих  і  національно – державних  інтересів. Виховна  система  ліцею  спрямовується  на  створення  відповідного  виховного  простору,  який  забезпечує  інтенсифікацію,  функціонування  шкільних  і  класних  виховних  систем,  підвищення  суспільного  статусу  виховання  в ліцеї,  модернізацію  змісту  виховання,  його  форм   і  методів,  виховних  технологій  на  підставі  впровадження  новітніх  досягнень  вітчизняної  психолого-педагогічної  науки  та  практики,  гармонізація  сімейного  та  суспільного  виховання.

Реалізація основних знань і принципів виховання в ліцеї здійснюється за напрямами:

 Національно – патріотичне виховання

Формуємо патріотичні почуття на уроках історії, права, літератури. Проводимо «круглі» столи, виховні бесіди, години спілкування. Проводимо уроки мужності, організовуємо концерти- реквієми, на подвір’ї ліцею встановлено пам’ятник Євгену Бушніну.

 Родинно – сімейне виховання

Народ здавна сповідує істину: батьки – природні вихователі і особистим прикладом роблять найбільший виховний вплив на дітей. Засідання Ради школи, Піклувальної ради, загальношкільного батьківського комітету проводяться згідно з річним планом  та сприяють вирішенню нагальних питань, що виникають у освітньому процесі. Тільки у злагодженій діяльності педагогічного, батьківського і учнівського колективів можна досягнути гарних результатів у вихованні. Класними керівниками проводяться родинні свята. Батьки наших учнів активні учасники екскурсій, всіх виховних заходів, акцій, виставок, концертів.

Фізичне виховання та формування здорового способу життя

Щорічно всі учні ліцею проходять профілактичний медичний огляд.  Для профілактики негативних проявів серед дітей та молоді проводимо тренінги для учнів 5 – 11 класів: «Життя без гачка», «Як стати вільним і улюбленим», «Жодних вибачень», тренінги «Колесо здоров’я», «Палити чи ні», «Світ в якому є ВІЛ», «Репродуктивне здоров’я дитини», «Світ моїх емоцій», «Курінню – Ні!», «За здоровий спосіб життя!». В ліцеї функціонує один спортзал; спортивні секції з футболу, волейболу, баскетболу. Команда ліцею постійно бере участь у фестивалі “Молодь обирає здоров’я”.

Превентивне виховання

Формування правової культури – прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, знання і дотримання у поведінці Законів України, уміння протистояти особам, що порушують закони – ось основні завдання, які поставив перед собою колектив нашого ліцею. Тому, щорічно проводимо тижні правових знань і правової пропаганди під назвою «На сторожі закону». Проводимо бесіди, лекції, круглі столи, ділові ігри, конференції: «Закон обов’язковий для всіх», «Захист прав дітей у нашій державі», «Діти: злочин і кара», «Як ви розумієте та співвідносите поняття «свобода» і «відповідальність»?», «Декларація прав дитини та Конвенція ООН про права дитини».

 Екологічне виховання

Велике значення приділяється формуванню екологічної культури особистості, усвідомлення кожним учнем своєї відповідальності за збереження природних ресурсів – нашого національного багатства. Учні ліцею беруть щороку участь у конкурсі екологічних агітбригад, виборюючи призові місця. Щорічно колектив ліцею бере участь у екологічних конкурсах  “Галерея кімнатних рослин”, “Парад квітів біля школи” та інших.

Трудове виховання

Відповідно обладнані шкільні майстерні. Працюють гуртки. Педагогічний колектив ліцею формує творчу, працелюбну особистість, умілого господаря, що володіє відповідними навичками і вміннями на основі знань про ринкову економіку, учня, який у майбутньому може самостійно віднайти застосування власним здібностям у системі виробництва, науки і освіти.

Художньо – естетичне виховання

В ліцеї  функціонує один кабінет музичного мистецтва . Учні мають змогу відвідувати філіал музичної школи. Свої творчі здібності учні демонструють на заходах різного напрямку. Виховуємо у підростаючого покоління естетичні погляди, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях української та світової культури. Працюємо над виробленням вмінь та прагненням власноруч примножувати прекрасне у повсякденному житті.

Основні завдання виховної роботи в ліцеї

  •       Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України.
  •      Спрямування на вивчення і цілісне сприйняття історії, культури рідного краю, виховання особистості в умовах розвитку української державності.
  •      Формування правової культури. Виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови і державних символів
  • Забезпечення духовно – моральних принципів.
  •      Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
  •      Формування в учнів екологічної культури, виховання, відповідальності та збереження природних багатств.
  •      Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.
  •      Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.
  •      Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої участі до вирішення проблем класу, ліцею.